(t.ex Läkare Stockholm)
Anpassad sökning

Delvis sant om Löfven och Sveriges skatter i spritt inlägg

2018-08-10 17:10:34
Källa: dn.se
Taggar:
En lista med flera påståenden om skatt i Sverige sprids på Facebook. Listan avslutas med en vädjan om att inte ”låta vanvettet fortsätta efter valet”.

En lista med flera påståenden om skatt i Sverige sprids på Facebook.  Syftet med listan är att visa på Sveriges internationellt sett höga skatter, och de flesta påståendena är faktiskt delvis eller helt sanna. Många av påståendena rör dock saker som inte går att härleda till regeringen Löfven på det sätt som antyds.

Kommentarer

Vårt Nätverk: Glamo.se