(t.ex Läkare Stockholm)
Anpassad sökning

Erik Esbjörnsson: Numera minns ingen här Olof Palme eller hans gärning

2018-07-13 05:00:00
Källa: dn.se
Taggar:

Synen på Sverige. ”Sweden? Scania – very good buses.” För en vilsen backpacker på sent 1990-tal kom det som en total överraskning att det enda transportmedlet för långdistansresor i Tanzania var bussar som stånkande sig fram på de smala vägarna, skriver Erik Esbjörnsson, DN:s medarbetare i Afrika. Tåglinjerna på kartorna hade reducerats till långsiktiga målsättningar och det nationella flygbolaget hade inte lyckats lyfta på decennier.

Kommentarer

Vårt Nätverk: Glamo.se