(t.ex Läkare Stockholm)
Anpassad sökning

Martin Liby Troein: Påminnelse om Pekings grymhet

2018-07-13 04:29:27
Källa: dn.se
Taggar:
I Kina har ekonomisk utveckling har gått hand i hand med ökade kränkningar av mänskliga rättigheter. Omvärlden får inte glömma regimens samvetsfångar.

I Kina har ekonomisk utveckling gått hand i hand med ökade kränkningar av mänskliga rättigheter. Omvärlden får inte glömma regimens samvetsfångar.

Kommentarer

Vårt Nätverk: Glamo.se