GNU-ALLMÄNHET LICENS

GNU-ALLMÄNHET LICENS

Version 3, 29 Juni 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. < http://fsf.org/ >

För felanmälan: < info(at)ucme(dot)se >

Alla tillåts för att kopiera, och att fördela verbatim kopierar av detta licensdokument, men att ändra det är inte tillåtet.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Swedish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL - only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help swedish speakers understand the GNU GPL better.

Denna är en icke officiell översättning av GNU-allmänhet licensen på svenska. Den publicerades inte av fundamentet för fri programvara och påstår inte lagligt fördelningen benämner för programvara som använder GNUs GPL - endast den original engelska texten av GNUs GPL gör det. Emellertid hoppas vi att denna översättning hjälper de svensktalande att bättre förstå GNUs GPL

Inledning

Gnu-allmänhet licensen är en fri, copyleftlicens för programvaror och andra sorter av arbeten.

Licenserna är mest för programvaror och andra praktiska arbeten planläggs för att ta bort din frihet för att dela och ändra arbetena. Vid kontrast ämnas GNU-allmänhet licensen för att garantera din frihet för att dela och ändra alla versioner av ett program—och att se till att det fortsätter att vara en fri programvara för alla dess användare. Vi i fundamentet för fri programvara, använder GNU-allmänhet licensen för mest av vår programvara; den applicerar också till något annat arbete som t.ex författare har släppt ut. Du kan använda det till dina program också.

När vi talar om fri programvara, ser vi frihet, inte priset. Våra allmänna licens planläggs för att se till att du har friheten att kopiera av fri programvara (och ta betalt om du så önskar), att du mottager källkoden eller att du kan få den om du så önskar, att du kan ändra programvaran eller bruket, samt att du använder den i nya fria program är helt upp till dig.

Att skydda dina rättigheter, så behöver vi kunna förhindra andra från att förneka dig dessa rättigheter eller att fråga dig om att kapitulera rättigheterna. Därför har du bestämt ansvar, om dusprider ut samt kopierar av programvaran, eller om du ändrar den: ansvaret att kunna respektera andras frihet samt friheten från andra.

Till exempel om du sprider ut, kopierar av ett sådant program, huruvida kostnadsfritt eller för en avgift, så måste det passera till mottagarna de samma friheterna som du mottog. Du måste se till att dem, mottar för eller kan få källkoden. Och du måste visa dem dessa benämner så de vet deras rättigheter.

Utvecklare, som använder GNUs GPL, skyddar dina rättigheter med två kliver: de tar copyrightt på programvaran, (1) och (2) erbjud dig denna licens som ger dig laglig tillåtelse att kopiera, fördela och/eller ändra den.

För utvecklarens och författare skydd förklarar GPLen klart att det inte finns någon garanti för denna fria programvara. För båda användares och författare skull kräver GPLen att ändrade versioner markeras som ändrande, så att deras problem inte ska tillskrivas felaktigt till författare av föregående versioner.

Några apparater planläggs för att kunna förneka användare att kunna installera eller köra ändrade versioner av programvaran även om producenten kan göra så. Detta är grundläggande okompatibelt med syftet av att skydda användarens frihet för att ändra programvaran. De systematiska mönstrarna av sådan missbruk uppstår i områden där individer ska använda de produkterna , det är just där det är mest oacceptabelt. Därför har vi planlagt denna version av GPLen för att förbjuda öva för de produkter. Om sådan problem uppstår väsentligen i andra områden, vi ordnar så att vi fördjupar oss i denna bestämmelse till de områden i framtida versioner av GPLen, som behövt att skydda friheten av användare.

Slutligen hotas varje program fortfarande av programvarupatent. Påståender bör inte låta patent begränsa utveckling och bruk av programvara på general-purpose datorer, men i de, som gör, önskar vi att undvika den speciala faran som patent applicerades till ett fritt program, kunde göra det till ett effektivt ägare. Att förhindra denna försäkrar GPLen att patent inte kan vara van vid framför programet non-fritt.

Precisera benämner och villkorar för att kopiera, fördelning, och ändring följer.

BENÄMNER OCH VILLKOR

0. Definitioner.

"Denna licens" hänvisar till version 3 av GNU-allmänhet licensen.

" Copyright " menar också äganderätt -lagar, som applicerar till andra sorter av arbeten, liksom halvledaren maskerar.

"Detta program" hänvisar till något ett arbete som har äganderätt arbeten som licenseras under denna licens. Varje licensinnehavare tilltalas som "dig". "Kan licensinnehavarear" och "mottagare" vara individer eller organisationar.

Att "ändra" ett arbete betyder att kopiera från, eller att anpassa allt eller delar av arbetet krävs äganderätt. Det resulterande arbetet kallas "en ändrad version" av det tidigare arbetet eller ett arbete "som baseras på "det tidigare arbetet".

Ett "dolt arbete" betyder antingen oförändrad programm eller att ett arbete är baserad på programmet.

Att "fortplanta" hjälpmedel för ett arbete för att göra något med den som, utan tillåtelse, skulle gör dig direkt eller sekundärt ansvarig för överträdelse under tillämpbart att ta copyrightt på lag, undantar utföra den på en dator, eller ändra ett privat kopiera. Förökningen inkluderar att kopiera, fördelning (med eller utan ändring), danande som är tillgänglig till allmänheten och i några länder andra aktiviteter som väl.

Att "ge" hjälpmedel för ett arbete är ett sätt att sprida samt som möjliggör för andra partier att ta emot kopering samt att kunna kopiera. Enbart växelverkan med en användare med datornät, med ingen överföring av en kopiering, det framförs inte.

En växelverkande användare har kontakt skylta med "bevilja laglig förvarning" till graden att den inkluderar ett lämpligt och framstående det tydliga kännetecknet som (1) visar en anslå, ta äganderätt, lägga märke till och (2) berättar användaren, att det inte finns någon garanti för arbetet (undanta till graden att garantier ges), att licensinnehavaren kan framföra arbetet under denna licens, och hur man beskådar en kopiering av denna licens. Om gränssnittet framlägger en lista av användaren befaller eller, alternativ, liksom en meny, ett framstående objekt i lista möter detta kriterium.

1. Källkoden.

"Källkoden" är ett hjälpmedel för ett arbete som föredrar att bilda ett arbetet för mindre ändringar till den. "Säga emot kod" är ett hjälpmedel som ingen-källa bildar av ett arbete.

"Ett standart gränssnitt" menas med att gränssnittet varken är officiell eller begränsat hjälpmedel en ha kontakt att endera är ett officiellt standart som definieras av igenkända normal förkroppsligar, eller, i fallet har kontakt specificerat för ett särskilt programmera språk, ett som används brett bland språk för bärarearbete däri.

"Systemarkiven" av ett utförbart arbete inkluderar något, annat än arbetet i sin helhet, som (a) är inklusive i det normala bildar av att paketera en del- ha som huvudämne, men, som inte är delen av det, ha som huvudämne del-, och servar (b) endast för att möjliggöra bruk av arbetet med det att ha som huvudämne del-, eller att genomföra ett standart ha kontakt för vilket ett genomförande är tillgängligt till allmänheten i källkoden bildar. "Ha som huvudämne del-", i detta sammanhang, hjälpmedel ett nödvändigt del- för att ha som huvudämne (kernelen, fönstersystemet, och så vidare) av det specifika fungeringssystemet (om några) som det utförbara arbetet kör på, eller en van vid jordbruksprodukter för kompilator arbetet eller invända kod översättaren är van vid användning av detta.

UCME.se - Sveriges Största Portal på Nätet där hittar man företag, personer, och mobilnummer på kartor